Απολλώνειο Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης, a short presentation

Στο Απολλώνειο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας σε ασθενείς που πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, καρδιαγγειακού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος, και οι οποίοι βρίσκονται στο αρχικό και ενδιάμεσο στάδιο μίας νόσου που τους προκαλεί δυσκολία στην βάδιση, την κίνηση και την αυτουπηρέτηση τους, ασθενείς οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με ένα έλλειμμα, μία ανικανότητα ή μία αναπηρία.