Εργαστήρι Ζωής, (The Workshop of Life)

Ένα μικρού μήκους documentary που δημιουργήσαμε για το Εργαστήρι Ζωής.

“Το Εργαστήρι Ζωής είναι ένα πρότυπο κέντρο πρωτογενούς πρόληψης μέσω των τεχνών που λειτουργεί από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Λάρισας του ΟΚΑΝΑ.
Λειτουργεί με καθημερινά τμήματα παιδιών, εφήβων και ενηλίκων από το 2015 και αξιοποιεί την έμφυτη ανθρώπινη ανάγκη για προσωπική έκφραση και δημιουργία. Μέσα σε ασφαλή περιβάλλοντα ομαδικής μη τυπικής εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν ψυχοκοινωνικές δεξιότητες και επανανακαλύπτουν τα οφέλη της κοινότητας.
Η επιστημονική προσέγγιση που θεμελιώνει τη λειτουργία του Εργαστηρίου Ζωής συνοψίζεται στην πρόταση: Το αντίβαρο στην εξάρτηση είναι οι ανθρώπινοι δεσμοί.”