``Λοφίο``

Φωτογράφιση του Λοφίο bar, Λάρισα.

Φωτογράφιση: Αλέξανδρος Χαρτώνας, Γιάννης Χατζηαντωνίου.